เจนจิรา


1

ดกเดเพเพเพเพเพเ้

เพพ้พ้พ้พ้พ้


เสนอนิยามใหม่

เจนจิรา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง