จุนซา


1

ตัวละครในนัดกับนัดที่พี่ฮั่นเล่นไง

จุนซาเป็นแฟนกับครูต่าย


เสนอนิยามใหม่

จุนซา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง