โยนี


1

หี

โยนีแตกก


เสนอนิยามใหม่

โยนี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง