เย่น


1

เย็น

หนาวเย่นจุง


เสนอนิยามใหม่

เย่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง