ยูโนะ


3

สาวยันในตำนาน

Yukki~~~~~~~~~~~~~~~ <3


เสนอนิยามใหม่

ยูโนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง