เย็ดสด


4

เย็ดแบบไม่ใส่ถุง เอาแบบเนื้อแนบเนื้อ

นี่วันนี้ไม่ใส่ถุงน้ะ ขอเย็ดสด วันนึง


เสนอนิยามใหม่

เย็ดสด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง