ยดทดรจ


23

เย็ดได้ทนดีรวดเร็วจ้า

กุถึงกับสะดุ้งเพราะความงุงงงและตีความไปต่างๆนาๆ
ในใจกุคิด เ!ย็ดได้ทนดีรวดเร็วจ้า
กุก็ตอบไป "ไม่อ่ะครับมีแฟนเเล้ว"


11

ประโยคย่อของ... ยินดีที่ได้รู้จัก

หยอยศักดิ์: สวัสดี ฉันชื่อหยอยศักดิ์ ยดทดรจ . (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)
เดิฟศรี: ยดทดรจเช่นกัน (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)


เสนอนิยามใหม่

ยดทดรจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง