เย็ดโด้โอริโอ้ห้าบาท


4

คำอุทานของเด็กหิวโอริโอ้

A: เฮ้ย ป้อมซ้ายแตกแล้ว บุกไปตีต้นไม้เด้
B: สัส กรูโดนบ่อน้ำตีตายหวะ
A: เย็ดโด้โอริโอ้ห้าบาท


เสนอนิยามใหม่

เย็ดโด้โอริโอ้ห้าบาท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง