นิยามที่ดีที่สุด
เย็ดครก

จะไปเย็ดครกกันทำไม


คนไทยนี่มีความครีเอทสูงมาก