เย็ดครก


2

จะไปเย็ดครกกันทำไม

คนไทยนี่มีความครีเอทสูงมาก


เสนอนิยามใหม่

เย็ดครก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง