เย็ดขี้


0

คำอุทานหยาบๆ

เย็ดเข้ กูตกใจ


เสนอนิยามใหม่

เย็ดขี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง