นิยามที่ดีที่สุด
เย็ดขี้

คำอุทานหยาบๆ


เย็ดเข้ กูตกใจ