นิยามที่ดีที่สุด
ยิด

การมีเพศสัมพันธุ์หรือการเย็ดนั่นเอง


อ.อุบล ยิดกับ อ.มงควย

ยิด

ยิดในพีระเม็ด


เย็ดในพีระมิด