ยิด


5

การมีเพศสัมพันธุ์หรือการเย็ดนั่นเอง

อ.อุบล ยิดกับ อ.มงควย


2

ยิดในพีระเม็ด

เย็ดในพีระมิด


เสนอนิยามใหม่

ยิด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง