เย็ดแข้


1

เป็นอาการตกใจ กับสิ่งที่น่าสนใจ

a เห้ยมีรถไฟด้วยหวะ
b เย็ดเข้


เสนอนิยามใหม่

เย็ดแข้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง