นิยามที่ดีที่สุด
เย็ดแข้

เป็นอาการตกใจ กับสิ่งที่น่าสนใจ


a เห้ยมีรถไฟด้วยหวะ
b เย็ดเข้