ย่าดง


7

คู่จิ้น โฮย่าและแวนศรี(ดงอู) เป็นคู่ที่มหาเมะและมหาเคะมาคู่กันซึ่งมันฟินมาก

วันนี้ย่าดงทำกุฟินเวอร์


เสนอนิยามใหม่

ย่าดง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง