นิยามที่ดีที่สุด
ย่าดง

คู่จิ้น โฮย่าและแวนศรี(ดงอู) เป็นคู่ที่มหาเมะและมหาเคะมาคู่กันซึ่งมันฟินมาก


วันนี้ย่าดงทำกุฟินเวอร์