เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท


2

แสดงอาการตะลึง

เหยดโด้วว โอริโอ้5บาทท


1

สมัยก่อน โอริโอ้ ราคาห่อละ 8 บาท

โอริโอ้ 5 บาทเลยตะลึง

เหยดโด้ โอริโอ้ 5 บาท!


0

แสดงอาการตกใจ ตะลึง

เหยดโด้โอริโอ้ห้าบาททท


0

กริยาที่แสดงความรู้สึกตกใจต่อสิ่งต่างๆ โดยอาศัยการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบกับโอริโอ้ซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่ง มี 5 บาทเป็นส่วนขยายกรรม เพื่อเชี้ยอะไรนั้นไม่มีใครทราบ นิยมใช้เป็นคำอุทานที่พูดติดปากกันทั่วไป

เหยดโด้ โอริโอ้ 5 บาท!


เสนอนิยามใหม่

เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง