นิยามที่ดีที่สุด
เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท

แสดงอาการตะลึง


เหยดโด้วว โอริโอ้5บาทท

เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท

สมัยก่อน โอริโอ้ ราคาห่อละ 8 บาท

โอริโอ้ 5 บาทเลยตะลึง


เหยดโด้ โอริโอ้ 5 บาท!

เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท

กริยาที่แสดงความรู้สึกตกใจต่อสิ่งต่างๆ โดยอาศัยการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบกับโอริโอ้ซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่ง มี 5 บาทเป็นส่วนขยายกรรม เพื่อเชี้ยอะไรนั้นไม่มีใครทราบ นิยมใช้เป็นคำอุทานที่พูดติดปากกันทั่วไป


เหยดโด้ โอริโอ้ 5 บาท!

เย็ดโด้ โอริโอ้5บาท

แสดงอาการตกใจ ตะลึง


เหยดโด้โอริโอ้ห้าบาททท