เย็ดควย


1

เย็ดควย หมายความว่า กวนตีนเเบบเเรงมาก

ไอ้เย็ดควย


เสนอนิยามใหม่

เย็ดควย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง