เย็ดโด่


1

พวกที่ชอบเอากัน อันนั้นโด่ขึ้นมา

อุ้ยๆๆ อ่าาๆ พี่เย็ดโด่อ่ะ


เสนอนิยามใหม่

เย็ดโด่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง