เย็ดกะหรี่


4

- -

ปี้แมว


เสนอนิยามใหม่

เย็ดกะหรี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง