นิยามที่ดีที่สุด
ยี้ชะนี

หญิงแรด


ว้าย ีชะนี

ยี้ชะนี

"คือผู้หญิงแต่งตัวแรด"แล้วหา"ผัว"ไปทั่วทุกที่เพราะ"ชะนี"ที่เป็น"สัตว์"มันร้อง" ผัว ผัว ผัว "น้ันเอง
ป.ล.กระเทยนิยมด่ากัน


ว้ายดูอีนั้นสิแต่งตัวเหมือน"ชะนี"เลยอ่าฮิฮื