นิยามที่ดีที่สุด
ผัว

ลีดโอโม่และหมีคยอง


มโนไปอีกขั้น

ผัว

สรรพนามที่ใช้เรียกคนที่เสียบ(?)เรา


ผัวผมเองครับ 5555

ผัว

สามี


ผัวเราชื่อลุงมอด