นิยามที่ดีที่สุด
ผีเสียบหัว

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง


ผัวเสียบหี