ผีเสียบหัว


3

การกระัทำบางอย่างของผี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความหวาดเสียวของคน โดยเฉพาะผู้หญิง

ผัวเสียบหี


เสนอนิยามใหม่

ผีเสียบหัว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง