ผู้หญิงทรง A


4

"ผู้หญิง จิ๋ม ตั้งไง"

กระเทยหรือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แปลงเพศประมาณนั้น


-2

ผู้หญิงที่ไม่มีนม หรือผู้หญิงนมเล็ก

เธอเป็นผู้หญิงทรง A อ่ะป่ะ..5555+


เสนอนิยามใหม่

ผู้หญิงทรง A
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง