นิยามที่ดีที่สุด
ผู้หญิงทรง A

"ผู้หญิง จิ๋ม ตั้งไง"


กระเทยหรือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แปลงเพศประมาณนั้น

ผู้หญิงทรง A

ผู้หญิงที่ไม่มีนม หรือผู้หญิงนมเล็ก


เธอเป็นผู้หญิงทรง A อ่ะป่ะ..5555+