นิยามที่ดีที่สุด

ฝรั่ง


ฉันเป็นคนสายฝ. = ฉันชอบฝรั่ง