ใฝ้


0

ใฝ้

ใฝ้กันไหม


เสนอนิยามใหม่

ใฝ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง