ไฝ้


2

เพี้ยนมาจาก คำว่า "ไขว้" มักใช้ได้ยินจาก เกรียนแบบจิ๊กโก๋

พร่องจาย จังไร ป๊อดจุงเบยนะมึงอะ แน่จิงไฝ้กะกูัตัวๆป้ะ


เสนอนิยามใหม่

ไฝ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง