นิยามที่ดีที่สุด
ไฝ้

เพี้ยนมาจาก คำว่า "ไขว้" มักใช้ได้ยินจาก เกรียนแบบจิ๊กโก๋


พร่องจาย จังไร ป๊อดจุงเบยนะมึงอะ แน่จิงไฝ้กะกูัตัวๆป้ะ