ฝักแม้ว


4

เป็นคำคุณศัพท์คำหนึ่ง ใช้แสดงอาการเบื่อเซ็งหรือบ่งบอกไม่ได้ว่าจะทำไปหาพระแสงอะไร

เมิงจะซื้อบัตรมารูนไฟว์มาทำฝักแม้วอะไรแล้วไม่ไปดูวะ


เสนอนิยามใหม่

ฝักแม้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง