นิยามที่ดีที่สุด
ฝักแม้ว

เป็นคำคุณศัพท์คำหนึ่ง ใช้แสดงอาการเบื่อเซ็งหรือบ่งบอกไม่ได้ว่าจะทำไปหาพระแสงอะไร


เมิงจะซื้อบัตรมารูนไฟว์มาทำฝักแม้วอะไรแล้วไม่ไปดูวะ