ฝน


5

อีควาย

ฝนจริงๆ


1

น้ำที่ตกมาจากบนฟ้า

ฝนตก


เสนอนิยามใหม่

ฝน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง