นิยามที่ดีที่สุด
ฝน

อีควาย


ฝนจริงๆ

ฝน

ย่อมาจาก ( ขอเสริมนิดนึง )


ฝ= เฝ้าเเย้งเเฟนเพื่อนสนิด
น= ในโรงเรียน
รวมกันเป็น เฝ้าเเย้งเเฟนเพื่อนสนิดในโรงเรียน

ฝน

ย่อมาจาก


ฝ= เฝ้าเเย้งเเฟนชาวบ้าน
น= ในโรงเรียน

ฝน

ฝน ในวัยรุ่นแปลว่า จักแร้เหม็น


เื ื่้เดื่ืร่ีราเัะตส้คะ

ฝน

จักแร้เปียก


ทำไมวันนี้เธอฝนจัง

ฝน

น้ำที่ตกมาจากบนฟ้า


ฝนตก