ฝุด


4

แผลงมาจากคำว่า สุด เวลาห่อลิ้น

เธอน่ารักฝุดฝุด


1

แผลงมาจากคำว่า สุด

เธอน่ารักฝุดฝุด


1

เผื้ยนมาจากคำว่า สุด

คิดถึง ฝุดๆ


1

สุด = ที่สุด = มากที่สุด

ตื่นกันยังครับหนาวฝุด [By Najup Mak]


เสนอนิยามใหม่

ฝุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง