นิยามที่ดีที่สุด
ฝุด

แผลงมาจากคำว่า สุด เวลาห่อลิ้น


เธอน่ารักฝุดฝุด

ฝุด

สุด = ที่สุด = มากที่สุด


ตื่นกันยังครับหนาวฝุด [By Najup Mak]

ฝุด

เผื้ยนมาจากคำว่า สุด


คิดถึง ฝุดๆ

ฝุด

แผลงมาจากคำว่า สุด


เธอน่ารักฝุดฝุด