นิยามที่ดีที่สุด
ฝนตกขี้หมูไหล

[สำนวนไทย] ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน = (ก.) พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน ทำให้เดือดร้อนไปทั่ว. มักใช้เฉพาะส่วนต้น ละส่วนท้าย เพื่อเลี่ยงคำว่า จัญไร ซึ่งเป็นคำไม่สุภาพ บ้างเปลี่ยนเป็น [สแลง] ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไรมาพบกัน ใช้คำว่า อะไร คล้ายคำว่า จัญไร แทน


ฝนตกขี้หมูไหล [By ป้าน้อย ศศิธร]