ฝุบุ


1

ฝุบ

เธอน่ารักฝุบุ


เสนอนิยามใหม่

ฝุบุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง