นิยามที่ดีที่สุด
ฝุดฝุด

ฝุดฝุดเป็นคำใหม่แปลว่าสุดสุด555


กูปวดขีฝุดฝุด กูปวดขี้สุดสุด55555555555555