ฝุดฝุด


1

ฝุดฝุดเป็นคำใหม่แปลว่าสุดสุด555

กูปวดขีฝุดฝุด กูปวดขี้สุดสุด55555555555555


เสนอนิยามใหม่

ฝุดฝุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง