นิยามที่ดีที่สุด
ฝันดี

เป็นคำบอกปัด เมื่อไม่อยากคุยแล้ว ในแชท ไลน์ msn


A: ทำไรอยุ่
B: ไปละ ฝันดี