นิยามที่ดีที่สุด
ฝุดๆ

แจ่มฝุดๆ


เด็กสมัยนี้้มันบ้าฝุดๆไปแล้ว

ฝุดๆ

สุดๆ ไปเลย!!!!


เเมร่งมันส์ ฝุดๆ

ฝุดๆ

ส้นตีน


เธอน่ารักฝุดๆๆ

ฝุดๆ

มีคนคิดเพลงนี้คือ ลิปตา


ก็เธอน่ารัก น่ารักฝุดๆ

ฝุดๆ

แปลว่า สุดๆ


มึงแม้งเหี้ย ฝุดๆ อ่ะ

ฝุดๆ

น่ารักฝุดๆ


น่าเกลียดฝุดๆ

ฝุดๆ

สุดๆ


น่ารักฝุดๆ