ฝ่าก


1

ฝาก (ไม่มีไม้เอก)
เข้าใจผิดกับเสียงของคำว่า ฝ่า ใน ฝ่าเท้า, ฝ่ามือ

ชื่อเตี้ยนะครับ ฝ่ากเนื้อฝ่ากตัวด้วยนะครับ [By เฟสใหม่ ยูแบบโสดๆ] = ชื่อเตี้ยนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ


เสนอนิยามใหม่

ฝ่าก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง