ฝ่า


1

กว่า

นอนดีฝ่า = นอนดีกว่า


เสนอนิยามใหม่

ฝ่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง