นิยามที่ดีที่สุด
ผอ.

ผัวคนอื่น


จำไว้นะนังมุตตา

ผอ.

ย่อมาจาก ผัวคนอื่น


จำไว้นะนังมุตา ผอ.ย่อมาจากผัวคนอื่น
ขอขอบคุณละครแรงเงา 2012