นิยามที่ดีที่สุด
ผู้หญิงยุคใหม่

หมายถึง กะเทย


ผู้หญิงยุคใหม่ มีไข่ ยืนเยี่ยว