ผู้หญิงยุคใหม่


1

หมายถึง กะเทย

ผู้หญิงยุคใหม่ มีไข่ ยืนเยี่ยว


เสนอนิยามใหม่

ผู้หญิงยุคใหม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง