นิยามที่ดีที่สุด
ผัวทิพย์

ผัวในมโน ผัวในฝัน ที่ไม่มีวันเป็นจริง


เช่น จีมินคือผัวทิพย์ของฉัน อร้ากกกกก

ผัวทิพย์

ผัวในมโน ใช้ในคนที่ชอบมโนว่าศิลปินชายเป็นผัว


คุณฮวังคือผัวทิพย์ของกู
จีมินนี่แหละผัวทิพย์กู