ผะเลิศ


1

ผะเลิด*

คิงจะไปเดินตรงที่มันเปียก เดี๋ยวก่ะผะเลิด


0

สะดุด (ภาษาเหนือ)

ต้าว


เสนอนิยามใหม่

ผะเลิศ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง