นิยามที่ดีที่สุด
ผมลานบิน

น. ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นเกรียน ข้างบนราบเสมอกัน.


ผมลานบิน