นิยามที่ดีที่สุด
ผมดอกกระทุ่ม

น. ทรงผมผู้หญิงที่ตัดสั้นแล้วหวีเสยให้เป็นพุ่มคล้ายดอกกระทุ่ม ไม่มีจอน.


ผมดอกกระทุ่ม