นิยามที่ดีที่สุด
ผีฟานั่ว

ผัวฟานี่ นั่นก็คือแทยอน


TaeNy Is REAL!!

ผีฟานั่ว

แทยอน


แทยอนเป็นผี .. ฟานั่ว