ผีฟานั่ว


1

แทยอน

แทยอนเป็นผี .. ฟานั่ว


1

ผัวฟานี่ นั่นก็คือแทยอน

TaeNy Is REAL!!


เสนอนิยามใหม่

ผีฟานั่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง