ผมได้เม้นแรก


0

ผมได้เม้นแรก

แม้มันจะไม่ทำให้หำกูใหญ่ขึ้นเลยก็ตาม...


เสนอนิยามใหม่

ผมได้เม้นแรก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง