นิยามที่ดีที่สุด
ผมได้เม้นแรก

ผมได้เม้นแรก


แม้มันจะไม่ทำให้หำกูใหญ่ขึ้นเลยก็ตาม...