นิยามที่ดีที่สุด
ผมไม่เล็กนะครับ

คำพูดของช่างแอร์ผู้หนึ่ง


ช่างแอร์ : "ผมไม่เล็กนะครับ"

ผมไม่เล็กนะครับ

ใช้บอกถึงอวัยวะเพศที่กำลังเติบโตอยู่ในวัยกลางคน


สงสัยจะเย็ดไม่เป็นหวะมึง
ผมไม่เล็กนะครับ

ผมไม่เล็กนะครับ

ประโยคสุดClassic จากหนังx เรื่อง น้องเมียพันธุ์เอ๊กซ์ ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้หนังเป็นจุดเด่นขึ้นมาทันที


กูเล็กกูยอม

ผมไม่เล็กนะครับ

อะไรไม่เล็กง่าา


เล็กหรือใหญ่