นิยามที่ดีที่สุด
เผี่ยน

อุจจาระ หรือปัสสาวะ


เผี่ยนแตก, ปวดเผี่ยน, เผี่ยน, เผี่ยนขี้ป๊าด