นิยามที่ดีที่สุด
ผมไม่ปุยนะครับ

ไอ้สัสปุย


ควยไรทีโม่

ผมไม่ปุยนะครับ

ทีโม่ที่ดีคือทีโม่ที่ตายแล้ว


พ่อมึงตายไงโม่