ผมไม่ปุยนะครับ


4

ไอ้สัสปุย

ควยไรทีโม่


4

ทีโม่ที่ดีคือทีโม่ที่ตายแล้ว

พ่อมึงตายไงโม่


เสนอนิยามใหม่

ผมไม่ปุยนะครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง