นิยามที่ดีที่สุด
แผล่บๆ

ถูกใจ(ให้เลีย), เห็นด้วย, ชเลียร์, แสดงอาการชื่นชมจนออกนอกหน้า


a.ทรงผมใหม่ของผมดูเป็นไงมั่ง?
b.ดูดีครับ แผล่บๆ

or

a.(โพสต์รูปลงเฟซบุ๊ก)
b.แผล่บๆ