แผล่บๆ


15

ถูกใจ(ให้เลีย), เห็นด้วย, ชเลียร์, แสดงอาการชื่นชมจนออกนอกหน้า

a.ทรงผมใหม่ของผมดูเป็นไงมั่ง?
b.ดูดีครับ แผล่บๆ

or

a.(โพสต์รูปลงเฟซบุ๊ก)
b.แผล่บๆ


เสนอนิยามใหม่

แผล่บๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง