ฝรูด


1

ดู ไฟดูด

ฝรูดช่วยด้วย


เสนอนิยามใหม่

ฝรูด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง