นิยามที่ดีที่สุด
ไฝว้

การชกต่อย การกระทืบ


มาไฝว้กันไหม

ไฝว้

แอลโอรส กับ เน วัดดาว


เข้าใจป่ะ! เข้าใจป่ะ! เข้าใจป่ะ!

ไฝว้

ต่อย


อินู๋ ต่อยกะกู ปะ

ไฝว้

ไฝว้ กับกุ ป่าว


น้อง ไฝว้ กับพี่ป่าว!!!

ไฝว้

คือการหาเรื่องคนอื่น


ต่อยกับกูป่าว

ไฝว้

ไฝว้ป๊ะ คือคำที่เพี้ยนมาจากทำว่า ไฟลท์ (Fight)=สู้


ไฝว้ตัวๆป๊าวว

ไฝว้

ไฝว้ = ควาย


ภาษาวิบัติ ประเทศชาติฉิบหาย ควายใช้พูด

ไฝว้

มันมาจาก คำว่า ไขว้ หมายถึง มาแลกกัน หมัดต่อหมัด มือต่อมือ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน รบรา ตีต่อยกัน ภาษานักเลง แต่เค้าออกเสียงเหมือน ควาย-->ฟาย แขวน-->แฝน ไขว้-->ไฝว้ อะไรแบบนี้


ควาย-->ฟาย แขวน-->แฝน ไขว้-->ไฝว้ อะไรแบบนี้

ไฝว้

คือ การ......


หรือจะไฝว้

ไฝว้

เป็นเฮี้ยอยู่ไม่เฉย อยากไฝว้ไง


เฮ้ยไปๆไกลลตีนกูดิ....หรืออยากไฝว้