นิยามที่ดีที่สุด
ฝัส

เป็นศัพท์ที่ไม่สุภาพ ใช่ในหมู่เพือนหรือคนสนิท เพี้ยนมาจากการประสานงานของ คำว่า ฝัด+สัส +น้ำเสียงที่สั้นๆและหนักแน่น ฟังแล้วไม่เข้าข่ายเป็นคำพูดที่ใช้หาเรื่อง หรือ หรือเจตนาไม่มี


-ก็เหมือนกันแหละฝัส...
-แล้วไงละฝัด