นิยามที่ดีที่สุด
พิ๊

ปิ๊
คำพูดที่ทำให้ดูแบ๊วๆ+ไม่ทะลึ่ง


ปิ๊เหม็น = พิ๊เหม็น